Ένδυση- Υπόδυση

Βυρσοδέψης

Δημιουργήθηκε με το Padlet


Γουναράς

Δημιουργήθηκε με το Padlet


Λαναράς

Δημιουργήθηκε με το Padlet

Μπαλωματής ή Εμβαλωματής

Δημιουργήθηκε με το Padlet

Ράφτης ή Ράπτης

Δημιουργήθηκε με το Padlet

Τσαγκάρης ή Υποδηματοποιός

Δημιουργήθηκε με το Padlet

Τσαρουχάς

Δημιουργήθηκε με το Padlet

Υφασματοποιός

Δημιουργήθηκε με το Padlet