Οικιακά Σκεύη

Αγγειοπλάστης

Δημιουργήθηκε με το Padlet

Γανωτής ή Γανωτζής ή Γανωματής ή Καλαϊτζής

Δημιουργήθηκε με το Padlet

Πραματευτής ή Πραγματευτής

Δημιουργήθηκε με το Padlet

Φανοποιός ή Λευκοσιδηρουργός

Δημιουργήθηκε με το Padlet

Χαλκεύς ή Χαλκοποιός

Δημιουργήθηκε με το Padlet