Παρουσίαση του Προγράμματος

Το πρόγραμμα παρουσιάστηκε στο κοινό της πόλης μας στις 12.6.2018 στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Κιλκίς.  Την παρουσίαση μπορείτε να τη δείτε εδώ.