Μακεδονικός Αγώνας

Προσέξτε την καταγραφή Νο 86. Σε τι διαφέρει από τις υπόλοιπες που έχουμε συζητήσει. Συζητείστε σχετικά...

Στη συνέχεια διαβάστε το κείμενο που παρατίθεται εδώ.

Συμπληρώστε το φύλλο εργασίας που θα βρείτε εδώ.

Εντοπίστε στον παρακάτω χάρτη τις περιοχές που περιγράφονται στο κείμενο. 

Δείτε το ακόλουθο βίντεο