Ποσοστά Μαθητών ανά Τάξη

Στα διαγράμματα αυτά εμφανίζεται η κατανομή των μαθητών ανά τάξη τις χρονιές 1921-1925

Πατήστε πάνω στο διάγραμμα για να το μεγαλώσετε. 

1921-1922

1922-1923

1923-1924

1924-1925

Σχεδιασμός -Υλοποίηση Ιστοσελίδας
Κώστας Ταλαμπίρης

Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε