Τα επαγγέλματα του Μέλλοντος

Πώς δουλέψαμε...

Κατηγοριοποίηση

Τα επαγγέλματα που βρήκαμε στο Μητρώο τα χωρίσαμε σε τρεις κατηγορίες

1.Σ' αυτά που αντικαταστάθηκαν. 

2.Σ' αυτά που διατηρούνται ως Τέχνη. 

3. Σ' αυτά που με κάποιες αλλαγές υπάρχουν μέχρι σήμερα. 


Επαγγέλματα που αντικαταστάθηκαν: Για να τα μελετήσουμε με τη μέθοδο του καταιγισμού ιδεών, κατασκευάσαμε έναν εννοιολογικό χάρτη όπου:

1.Τα καταγράψαμε 2.Εντοπίσαμε τις δεξιότητες, τις γνώσεις, ή τις στάσεις ζωής που είναι απαραίτητες για να ασκηθούν 3.Εντοπίσαμε από τι αντικαταστάθηκαν. 4.Υποθέσαμε από τι επιπλέον μπορούν να αντικατασταθούν στο μέλλον.

Τα επαγγέλματα που διατηρούνται ως Τέχνη 

Με τον ίδιο τρόπο κατασκευάσαμε έναν δεύτερο εννοιολογικό χάρτη όπου:

1.Καταγράψαμε τα επαγγέλματα. 2.Ελέγξαμε ποιες δεξιότητες, γνώσεις, ή στάσεις ζωής είναι απαραίτητες για να ασκηθούν.

Εντοπίσαμε: •σε τι άλλαξαν •σε τι δεν άλλαξαν •και σε τι μπορεί να αλλάξουν στο μέλλον. 

Τα επαγγέλματα που υπάρχουν και σήμερα 

Κι εδώ επαναλάβαμε τη εργασία.

1.Τα καταγράψαμε 2.Εντοπίσαμε ποιες δεξιότητες, γνώσεις, ή στάσεις ζωής είναι απαραίτητες για να ασκηθούν. 3.Εντοπίσαμε σε τι τα επαγγέλματα άλλαξαν. 4.Σε τι δεν άλλαξαν. 5.Υποθέσαμε σε ποιες παραμέτρους μπορούν να αλλάξουν στο μέλλον. 

Τα επαγγέλματα του μέλλοντος.

Με βάση τα παραπάνω καταλήξαμε ποια θα είναι τα χαρακτηριστικά των επαγγελμάτων του μέλλοντος και ποιες θα πρέπει να είναι οι δικές μας •γνώσεις •δεξιότητες •και στάσεις ζωής που θα χρειαστούμε για να τα ασκήσουμε.

  

Τα επαγγέλματα του μέλλοντος

Της Ιωάννας Ιορδανίδου (Στ Τάξη)

Τα επαγγέλματα του μέλλοντος μπορεί να είναι εύκολα, δύσκολα, περίπλοκα ή απίθανα! Ανάλογα με το τι επάγγελμα έχει επιλέξει ο άνθρωπος.

Πολλά από αυτά θα αντικατασταθούν από τα ρομπότ και την τεχνητή νοημοσύνη.

Δυστυχώς πολλές θέσεις εργασίας θα χαθούν και πολλοί άνθρωποι θα χάσουν τη δουλειά τους.

Οι επιχειρήσεις στο μέλλον θα έχουν αλλάξει. Θα έχουν σχέση με την τέχνη, τα αξιοθέατα, με τον τουρισμό, την ποικιλία προϊόντων, τους τρόπους καλλιέργειας, με τη χρήση μηχανών διαδικτύου και τεχνολογίας.

Οι γνώσεις μας θα πρέπει να ακολουθούν την τεχνολογία. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ξένες γλώσσες για να επικοινωνούμε και να συνεργαζόμαστε.

Οι δεξιότητές μας θα πρέπει να είναι ανάλογες, ώστε να γνωρίζουμε τα αξιοθέατα της περιοχής μας και να τα προβάλλουμε, ενώ θα πρέπει να διαφημίζουμε την ποιότητα των προϊόντων μας για να πείσουμε τους πλούσιους, τους φιλότεχνους και τους τουρίστες.

Οι στάσεις μας θα πρέπει να προσαρμοστούν και να ακολουθούν τις εξελίξεις της τεχνολογίας, των αναγκών και της ζωής

Το μέλλον μας φαίνεται πολύ ωραίο και λιγάκι επικίνδυνο. 


 

Σχεδιασμός -Υλοποίηση Ιστοσελίδας
Κώστας Ταλαμπίρης

Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε