Κείμενα

Στην σελίδα αυτή θα διαβάσετε κείμενα που εντοπίστηκαν σε βιβλία, καθώς και κείμενα των μαθητών και των μαθητριών που προέκυψαν από τη διαδικασία.